Nominasjoner til Holbergprisen

Aktuelle kandidater til Holbergprisen er forskere som har utmerket seg ved fremragende bidrag innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Fristen for å nominere kandidater til Holbergprisen 2018 har gått ut. Nominasjonsskjema for 2019 legges ut i november

Holbergprisen ble etablert av det norske Stortinget i 2003 og deles ut årlig til forskere som har gitt fremragende bidrag til humanistisk, samfunnsvitenskapelig, juridisk eller teologisk forskning, enten innenfor ett av disse fagområdene eller ved tverrfaglig virksomhet. Prisvinneren skal på avgjørende måte ha påvirket internasjonal forskning på området, for eksempel ved utvikling av ny teori, ny bruk av eksisterende teorier eller ved metodene som benyttes. Prisen har en pengeverdi på NOK 4,5 millioner (tilsv. 486,300 EUR / USD 548 500*). Prisvinneren blir kunngjort i mars, og den høytidelige tildelingsseremonien finner sted i Bergen, i juni.

Styret for Holbergprisen foretar tildelingen på grunnlag av innstilling fra Holbergkomitéen. Formålet med å nominere er å gjøre Holbergkomitéen oppmerksom på kandidatens arbeid. 

Professorer og andre vitenskapelig ansatte ved universiteter og forskningsinstitusjoner har rett til å nominere kandidater til Holbergprisen. Nominasjonsbrevet må skrives på engelsk og skal inneholde en begrunnelse på maksimum en side for hvorfor den nominerte kandidaten bør tildeles Holbergprisen. Nominasjonen bør også inneholde CV og publikasjonsliste for kandidaten, samt forslag til referansepersoner med god kjennskap til kandidatens arbeid. 

Komitéen oppfordrer særlig til nominasjon av etablerte forskere under 70 år. Felles nominasjoner styrker ikke et kandidatur. Nominasjonene er strengt konfidensielle og skal ikke gjøres kjent hverken for den nominerte eller andre, heller ikke etter at prisvinner er kunngjort. Fristen for å nominere kandidater til Holbergprisen 2018 har gått ut. Fristen for å nominere kandidater til 2019 er den 15. juni 2018. Vi oppfordrer nominatorer til å benytte det digitale nominasjonskjemaet som gjøres tilgjengelig på denne siden i løpet av høstsemesteret.

Nordiske forskere under 35 år kan nomineres til Nils Klim-prisen. Les mer her.

For spørsmål vedrørende nominasjonsprosessen, vennligst ta kontakt med: 

Hilde Marie Rognås, Prosjektleder for Holbergprisen
E-post: Hilde.Rognas@holbergprisen.no
Tel: +47 55 58 69 92