Nyheter om Holbergprisen i skolen

21.02.2017
Benjamin Aanes vant Holbergprisen i skolen 2013 for “Det Bergenske Dampskibsselskap under andre verdenskrig - sannheten under okkupasjonstiden” sammen med Håvard Dingen.
21.02.2017
Børge Mastberg var blant elevene som vant Holbergprisen i skolen 2008, for “Wikifiseringen av skolen”. Etter videregående fulgte studier i sammenlignende politikk og samfunnsøkonnomi ved UiB.
21.02.2017
Tale Litleré Bjerknes var blant elevene som vant Holbergprisen i skolen 2006, for “Ungdom og skolematvaner”. I dag er hun forsker ved Kavli-instituttet.
21.02.2017
Intervju med Reidun Dahl Schlanbusch, en av elevene som vant Holbergprisen i skolen 2004 med forskningsprosjektet “Er OL vennskapsleker mellom nasjoner, eller en politisk arena for politiske konflikter?”
31.10.2016
I løpet av de neste månedene tar elevene fatt på sine forskningsprosjekter. Vi har snakket med noen av årets skoler om hvordan de vil legge opp arbeidet med prosjektet, og hvilke forventninger de har til det kommende året med Holbergprisen i skolen.
13.10.2016
Velkommen til fagseminar for lærere 9.-10. november i Bergen. Årets tema er "Forskning i human- og samfunnsvitenskapene: om akademisk skriving, forskningsetikk og vitenskapelig analyse".
10.10.2016
Et nytt forskningsår med Holbergprisen i skolen er på trappene, og 12 skoler har nå blitt valgt ut som deltakere i konkurransen.
20.09.2016
Intervju med Stian Hjelvin Andersen, en av elevene som vant Holbergprisen i skolen 2004 med forskningsprosjektet “Er OL vennskapsleker mellom nasjoner, eller en politisk arena for politiske konflikter?”
23.08.2016
Ved Holbergsekretariatet er det ledig ei fast stilling som seniorkonsulent frå 1. desember 2016 med hovudansvar for Holbergprisen i skolen. søknadsfristen for stillinga er 6. september.
08.06.2016
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kunngjorde i dag William Thomas Middelthon, som har forsket på norsk venteromskultur, som vinneren av Holbergprisen i skolen.

Sider