Presserom

Velkommen til presserommet for Holbergprisen, Nils Klim-prisen og Holbergprisen i skolen. Her vil du finne de siste pressemeldingene,bilder og biografier listet i kronologisk rekkefølge.

AKTUELLE PRESSEMELDINGER

HOLBERGPRISEN 2017 / ONORA O'NEILL

BIOGRAFI

Onora O’Neill (f.1941), Baronesse O’Neill av Bengarve, er en britisk vitenskapskvinne og professor i filosofi. O’Neill har gitt ut fjorten bøker, blant annet Constructions of Reason: Exploration of Kant’s Practical Philosophy (1989) and Bounds of Justice (2000). Hun har vært partiuavhengig representant i det britiske Overhuset siden 1999 og var tidligere president i British Academy.

O’Neill er først og fremst kjent for sin forskning på politisk filosofi og etikk, med særlig vekt på arbeidet til Immanuel Kant. I senere tid har hun i tillegg forsket på spørsmål knyttet til bioetikk, internasjonal rett, tillit, universitetenes fremtid og kommunikasjonsetikk. Hun er ansett som en spesialist på menneskerettigheter.

O’Neill var rektor ved Newnham College fra 1992 til 2006. I 2003 ble hun utnevnt til æresprofessor i etikk og politisk filosofi ved Faculty of Philosophy, University of Cambridge, hvor hun siden ble professor emeritus i 2009. O’Neill har mottatt mange æresutnevnelser gjennom sin karriere, inkludert Honorary Fellow of the Royal Society (2007) og Foreign Honorary Member of the American Academy of Arts and Sciences (1993).

O’Neill har kombinert akademisk suksess med et bredt sosialt engasjement. Hun var president i British Academy fra 2005 til 2009, og hun var styreleder for Nuffield Foundation fra 1998 til 2010. Hun har også vært styreleder for Nuffield Council on Bioethics (1996-1998) og British Philosophical Association (2003-2006). Fra 2012 til 2016 ledet hun Storbritannias Equality and Human Rights Commission. Hun sitter i dag i styrene for Medical Research Council, Banking Standards Review og Foundation of Science and Technology.

Holbergkomitéens begrunnelse
Prisvinnerside
Onora O'Neills tale under prisutdelingsseremonien 8. juni 2017

BILDER

EKSPERTKONTAKT

De som ønsker å rette spørsmål til en fagperson med god kunnskap om Onora O'Neill og hennes fagfelt, kan kontakte:

Professor Lars Fredrik Svendsen
Universitetet i Bergen
Tlf. 906 37 206, Lars.Svendsen@uib.no

 

NILS KLIM-PRISVINNER 2017 / KATRINE VELLESEN LØKEN

BIOGRAFI

Katrine Vellesen Løken (f. 1983) er professor i økonomi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen. Hennes forskning dreier seg blant annet om tema som familieøkonomi, helse og kriminologi.

Vellesen Løken tok sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen (UiB) i 2010, og ble så førsteamanuensis ved Institutt for økonomi (UiB) i 2013. I 2014, kun 31 år gammel, ble hun den yngste professoren i økonomi i Norge gjennom tidene. Hun har vært på forskeropphold ved University College London og på University of California, San Diego. Hun har publisert artikler i ledende tidsskrifter innen sitt fagfelt, blant annet i American Economic Review, American Economic Journal, Journal of Political Economy og Review of Economics and Statistics.

Vellesen Løken er medredaktør i Review of Economic Studies og i Scandinavian Journal of Economics. Hun er også forsker ved Statistics Norway og ved Institute for the Study of Labour (IZA) i Bonn, Tyskland.

Nils Klim-komiteens uttalelse
Prisvinnerside

BILDER

EKSPERTKONTAKT

De som ønsker å rette spørsmål til en fagperson med god kunnskap om Katrine Vellesen Løken og hennes felt, kan kontakte:

Professor Kjell Erik Lommerud
Universitetet i Bergen
Tlf: 958 01 901
E-post: Kjell-Erik.Lommerud@uib.no

 

HOLBERGPRISEN I SKOLEN

Over 450 elever fra 12 skoler deltok i årets Holbergprisen i skolen. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Holbergprisvinner Onora O’Neill 

Vinnerprosjektene mottar pengepremier på henholdsvis 25.000 kr, 15.000 kr og 10.000 kr.

Lærerprisen 2017

Mottageren av lærerprisen på kr. 20.000 er Trond Waage fra Olsvikåsen videregående skole i Bergen. Han mottar prisen for sin rapport om hvordan hans elever har jobbet med konkurransen. 

 

BILDER

KONTAKTPERSON FOR HOLBERGPRISEN I SKOLEN

Hilde Omdalsmoen Fidje
Seniorkonsulent - Holbergprisen i skolen
E-post: hilde.fidje@holbergprisen.no
Tel: 55 58 90 45
Mob: 99 72 39 30

LOGOER

Holbergprisen: Norsk jpgnorsk epsengelsk jpgengelsk eps
Nils Klim-prisen: Norsk jpgnorsk epsengelsk jpgengelsk eps
Holbergprisen i skolen: Norsk jpgnorsk eps

ELDRE PRESSEMELDINGER:

Pressemelding 11. mars 2016: Amerikansk Shakespeare-forsker får Holbergprisen
Pressemelding 11. mars 2016: Svensk EU-forsker tildeles nordisk forskningspris
Pressemelding 11. mars 2016: Svensk EU-forskare tilldelas nordiskt forskningspris (svensk)
Pressemelding 11. august 2015: Ny faglig leder for Holbergprisen
Pressemelding 10. juni 2015: Holbergprisen overrakt av H.K.H. Kronprins Haakon
Pressemelding 12. mars 2015: Britisk eventyrkritiker får norsk forskningspris
Pressemelding 12. mars 2015: Dansk EU-forsker tildeles nordisk forskningspris
 

 • HOLBERGPRISEN

  Holbergprisen er den største internasjonale, årlige forskningsprisen innenfor fagfeltene samfunnsfag, humaniora, juss og teologi.
  Prisen er på 6 millioner kroner, og vinneren utnevnes av Holbergstyret på vegne av den norske regjering.
  Prisen er oppkalt etter vitenskapsmannen og forfatteren Ludvig Holberg, som bidro til å bringe opplysningstiden til Norden.

 • NILS KLIM-PRISEN

  Nils Klim-prisen tildeles en nordisk forsker under 35 år for fremragende bidrag innen samfunnsfag, humaniora, juss eller teologi.
  Prisen har en verdi på 500 000 kroner og deles ut sammen med Holbergprisen hvert år.
  Prisen er oppkalt etter hovedpersonen i Ludvig Holbergs roman Nils Klims reise til den underjordiske verden fra 1741.

 • HOLBERGPRISEN I SKOLEN

  Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse innenfor samfunnsfag, humaniora, juss og teologi. Deltagerne er elever ved 12 utvalgte videregående skoler fra hele landet. Det er fritt temavalg for forskningsprosjektene og elevene veiledes av etablerte forskere. De tre beste elevbidragene blir premiert med kr. 25.000, kr. 15.000 og kr.10.000. Det deles også ut en lærerpris på kr. 20.000.