Presserom

Velkommen til presserommet for Holbergprisen, Nils Klim-prisen og Holbergprisen i skolen. Her vil du finne de siste pressemeldingene,bilder og biografier listet i kronologisk rekkefølge.

HOLBERGUKEN

Program for Holberguken 6.-9. juni 2016

Arrangementsbilder 2016 (lastes opp fortløpende): 
Nils Klim-samtalen
Mesterklasse med Stephen Greenblatt
Nils Klim seminar
Holbergsymposiet
Holbergforelesningen
Fagdagen for Holbergprisen i skolen
Holbergaften
Prisutdeling Holbergprisen i skolen
Prisutdeling Holbergprisen og Nils Klim-prisen
Holbergsamtalen

Lenker til direkte streaming: 
Holbergsymposiet (7. juni kl 09:00-12:45)
Holbergforelesningen (7. juni kl 13:13-15:15)
Prisutdeling Holbergprisen og Nils Klim-prisen (8. juni kl 14:00-15:30)

KUNNGJØRING

Pressemelding 11. mars 2016: Amerikansk Shakespeare-forsker får Holbergprisen.
Pressemelding 11. mars 2016: Svensk EU-forsker tildeles nordisk forskningspris.
Pressemelding 11. mars 2016: Svensk EU-forskare tilldelas nordiskt forskningspris (svensk).

HOLBERGPRISEN 2016 / STEPHEN GREENBLATT

Last ned pressebilde 1. Kreditering: Stephanie Mitchell
Last ned pressebilde 2 Kreditering: Stephanie Mitchell
Last ned pressebilde 3 Kreditering: Stephanie Mitchell

BIOGRAFI

Stephen Greenblatt (f. 1943)

Stephen Greenblatt er litteraturviter og Cogan University Professor of the Humanities ved Harvard University i USA. Han har utgitt 12 bøker, inkludert The Swerve: How the World Became Modern (som vant National Book Award i 2011 og Pulitzer-prisen i 2012) og Will in the World: How Shakespeare Became Shakespeare.

Greenblatt er sjefsredaktør for The Norton Anthology of English Literature and av The Norton Shakespeare, og han har i tillegg redigert syv antologier i litteraturvitenskap. Han er også en av grunnleggerne av tidsskriftet Representations. I tillegg til å være en fremragende Shakespeare- og renessanseforsker, er Greenblatt kjent for å ha grunnlagt nyhistorismen i litteraturvitenskapen.

Han har vunnet en rekke utmerkelser, blant annet Modern Language Associations James Russell Lowell Prize, the William Shakespeare Award for Classical Theatre, to Guggenheim Fellowships og Distinguished Humanist Award fra the Mellon Foundation. Videre er han permanent medlem av Institute for Advanced Study i Berlin, og han er valgt inn som medlem i American Academy of Arts and Sciences, American Academy of Letters, and American Philosophical Society.

Prisvinnerside
Holbergkomiteens begrunnelse

EKSPERTKONTAKT

De som ønsker å rette spørsmål til en fagperson med god kunnskap om Greenblatt og hans felt, kan kontakte:

Prof. Charles Ivan Armstrong
Institutt for fremmedspråk og oversetting
Universitetet i Agder
E-post: Charles.Armstrong@uia.no
Tlf: 38142284 (kontor), 97085034 (mob.) 

NILS KLIM-PRISEN 2016 / SANJA BOGOJEVIĆ

Last ned pressebilde 1. Foto Marcus Marcetic.
Last ned pressebilde 2. 
Foto Marcus Marcetic

BIOGRAFI

Sanja Bogojević (f. 1982)

Sanja Bogojević er dosent i miljørett ved Juridiska institutionen, Lunds universitet. Hennes forskning undersøker bruk av markedssystemet ved regulering av naturressurser, slik som vann, fisk og luft.

I 2013 utgav Bogojević boken Emissions Trading Schemes: Markets, State and Law (Hart Publishing). Hun har studert juss ved flere ledende universitet i England, Tyskland og Belgia, og hun har doktorgrad fra University of Oxford. Hun har vært forskningsaktiv også i Australia og USA.

Hun er medlem i Sveriges Unga Akademi, et uavhengig, tverrvitenskapelig forum for noen av de mest fremragende unge forskerne i Sverige innenfor alle forskningsområder.

Prisvinnersiden Nils Klim-komiteens uttalelse

 

EKSPERTKONTAKT

De som ønsker å rette spørsmål til en fagperson med god kunnskap om Bogojević og hennes felt, kan kontakte:

Prof. Dr. jur. Christina Voigt
Institutt for offentlig rett
Universitetet i Oslo
Tlf. 22 85 02 46 (kontor), 46 80 85 46 (mob)
E-post: christina.voigt@jus.uio.no

Eldre pressemeldinger:

Pressemelding 11. august 2015: Ny faglig leder for Holbergprisen
Pressemelding 10. juni 2015: Holbergprisen overrakt av H.K.H. Kronprins Haakon
Pressemelding 12. mars 2015: Britisk eventyrkritiker får norsk forskningspris
Pressemelding 12. mars 2015: Dansk EU-forsker tildeles nordisk forskningspris

Logoer

Holbergprisen: Norsk jpgnorsk epsengelsk jpgengelsk eps.

Nils Klim-prisen: Norsk jpgnorsk epsengelsk jpgengelsk eps

Holbergprisen i skolen: Norsk jpgnorsk eps.

 

 • HOLBERGPRISEN

  Holbergprisen er den største årlige akademiske prisen innenfor forskningsfeltene samfunnsfag, humaniora, juss og teologi.
  Prisen er på 4,5 millioner kroner, og vinneren utnevnes av Holbergstyret på vegne av den norske regjering.
  Prisen er oppkalt etter vitenskapsmannen og forfatteren Ludvig Holberg, som brakte opplysningstiden til de nordiske land.

 • NILS KLIM-PRISEN

  Nils Klim-prisen tildeles en nordisk forsker under 35 år for fremragende bidrag innen samfunnsfag, humaniora, juss eller teologi.
  Prisen har en verdi på 250 000 kroner og deles ut sammen med Holbergprisen hvert år.
  Prisen er oppkalt etter helten i Ludvig Holbergs roman Nils Klims reise til den underjordiske verden fra 1741.