Prisvinnere

2019

Oslo by steinerskole

Årets vinnere av Holbergprisen i skolen ble Felicia Wolden Hoel og Silje Haugerud ved Oslo by steinerskole, med prosjektet: "Gatelangs fra øst til vest: En studie av statusforskjeller blant gatenavnene i Oslo."

2019

Finnur Dellsén

Nils Klim-prisen 2019 går til den islandsk-svenske filosofen Finnur Dellsén for hans forskning innen erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi.

2019

Paul Gilroy

Holbergprisen 2019 tildeles britiske Paul Gilroy, for hans forskning innen kulturvitenskap, kritisk raseteori, litteraturvitenskap og beslektede fagfelt.

Nyheter Holbergprisen

Holbergprisen publiserer her Sir Davis Cannadines tale fra Holbergbanketten 5. juni 2019.

Her gjengis holbergprisvinner Paul Gilroys tale fra prisutdelingen 5. juni 2019

Nyheter Nils Klim-prisen

Her gjengis Nils Klim-prisvinner Paul Gilroys tale fra prisutdelingen 5. juni 2019

Den islandsk-svenske filosofen Finnur Dellsén er tildelt Nils Klim-prisen 2019 for sin forskning innen epistemologi og vitenskapsfilosofi. Vi stilte Dellsén noen spørsmål om hans forskning, om viktigheten av uenighet i akademia og om forskjellen mellom kunnskap og forståelse.

Nyheter Holbergprisen i skolen

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner kunngjorde i dag vinneren av Holbergprisen i skolen, som har forsket på gatenavn i Oslo.

Stine Helena Bang Svendsen er førsteamanuensis ved NTNU, og nytt fagjurymedlem i Holbergprisen i skolen. Vi tok en prat med henne om hennes forskning og hennes inntrykk av prosjektet så langt.