Jürgen Kocka: European Integration and It's Present Crisis

European Integration and It's Present Crisis

Den tyske historikeren Jürgen Kocka vant Holbergprisen i 2011. Han er blant annet kjent for sitt bidrag til etableringen av sosialhistorie som nytt paradigme innen tysk historieskrivning. Han har særlig vært opptatt av å analysere sosiale prosesser i tilknytning til moderniseringen og industrialiseringen av det moderne Europa, hovedsakelig gjennom analyser av store, kapitalistiske industriselskaper som for eksempel Siemens.

I Jurgen Kockas senere forskning har dannelsen av klasser og sivilsamfunn stått mer sentralt og vært utgangspunkt for hans senere arbeid angaende kapitalismens utvikling. Fra 1973 til 2009 underviste han i historie ved Universität Bielefeld og Freie Universität Berlin. Han er nå gjesteprofessor ved University of California, Los Angeles og seniorforsker ved International Research Center re:work ved Humboldt Universität Berlin.

Foredraget ble holdt den 05.05.2014 ved Universitetet i Agder, i Kristiansand, og som det andre i rekken av jubileumsforelesninger, våren 2014.

Holbergforelesningene 2014

I 2014 holdt fem tidligere holbergprisvinnere gjesteforelesninger ved norske universiteter i forbindelse med markeringen av 10-årsjubileet for Holbergprisen.