Bergen katedralskole

Benjamin Aanes og Håvard Dingen
Bergen, Hordaland
Winner of the 2013 Holbergprisen i skolen
Håvard Dingen og Benjamin Aanes ved Bergen katedralskole vant Holbergprisen i skolen 2013.

Håvard Dingen og Benjamin Aanes fra Bergen katedralskole får førstepris for forskningsprosjektet: "Det Bergenske Dampskibsselskap under andre verdenskrig". De prosjektansvarlige har kommet over en artikkelserie i Bergens Tidende, der byens tidligere rederigigant, Det Bergenske Dampskibsselskap, blir satt under kritisk lys for sitt forhold til okkupasjonsmakten under andre verdenskrig. Dette forholdet resulterte i at rederiets navn kom opp i forbindelse med landssvikeroppgjøret – der saken riktig nok ble henlagt. Prosjektrapporten diskuterer dette gjennom en imponerende reflektert og grundig gjennomgang av kildematerialet. Prisen ble delt ut av Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, og vinner av Holbergs internasjonale minnepris, Bruno Latour, på Bergen Katedralskole onsdag den 5. juni kl. 10.30.

Fra fagjuryens begrunnelse

«Oppgaven inviterer slik til en spennende framstilling som er åpen og undersøkende anlagt. Imponerende nok makter tekstforfatterne å gjøre sin egen stemme tydelig i dette. De bemerker våkent hvor kildene ikke strekker til, hvor de synes å være tendensiøse, hvor de må stille seg tvilende eller akseptere faktiske kjensgjerninger, og hvor spørsmålene fremdeles synes å være ubesvart. [...] Alt i alt er dette et glimrende forskningsprosjekt som tilfører ny viten og nye perspektiver til sitt emne».

Andrepris til Rosenvilde videregående skole

Kristin Halvorsen, Eva Fredrikke Bech, Sandra Perez Møystad og Julie Anette Formo fra Rosenvilde videregående skole
Foto: Marit Hommedal / Holbergprisen

Andreprisen på 10 000 kroner gikk til "De usynlig innvandrerne» - en sosiologirapport om å flytte til Norge etter å ha tilbrakt store deler av barne- og ungdomstiden i utlandet. Hvordan er det for en Third Culture Cid (TCK) å flytte tilbake til Norge etter flere år i utlandet? Forskningsprosjektet er skrevet av Sandra Perez Møystad, Eva Fredrikke Bech og Julie Anette Formo fra Rosenvilde videregående skole i Bærum.

Tredjepris til Elvebakken videregående skole

Kristin Halvorsen, Andrea Bakken, Tyra Nyeborg, Katrine Stake og Ada Lunde fra Elvebakken videregående skole
Foto: Marit Hommedal / Holbergprisen

Tredjeprisen på 5000 kroner gikk til «Victoria Terrasse". Et forskningsprosjekt om Victoria Terrasse som sted. Hvilke forbindelser, assosiasjoner, tanker og følelser knytter folk i Oslo til dette stedet? Bygget har en svært interessant historie, da spesielt under andre verdenskrig. I 1940 ble bygget overtatt av tyske Gestapo. Forskningsprosjektet er skrevet av Andrea Bakken, Ada Lunde, Tyra Nyeborg og Katrine Stake fra Elvebakken videregående skole i Oslo.

Lærerstipendet

Kristin Halvorsen og Knut Erik Aarvold, fra Elvebakken videregående skole. vinner av lærerstipendet.
Foto: Marit Hommedal/Scanpix/Holbergprisen

Lærerstipendet 2013 for beste innsendte undervisningsopplegg  gikk til Knut Erik Aarvold fra Elvebakken videregående skole i Oslo for lærerrapporten: "Opplevelse av sted, stedsidentitet og steders betydning".

Holbergprisen i skolen deler hvert år ut et lærerstipend på 15.000 for det beste innsendte pedagogiske undervisningsopplegget.