Langhaugen videregående skole

Tobias Martens, Børge Mastberg, Sondre Aasen Aukland og Daniel Nygård
Bergen, Hordaland
Winner of the 2008 Holbergprisen i skolen
Tobias Martens, Børge Mastberg, Sondre Aasen Aukland og Daniel Nygård ved Langhaugen videregående skole i Hordaland vant Holbergprisen i skolen 2008.

De fire elevene fra Langhaugen videregående skole får førstepris for forskningsprosjektet: "Wikifiseringen av skolen" En forskningsrapport om bruken av Wikipedia i den videregående skolen, med utgangspunkt i Langhaugen vgs. Prisen blir delt ut av Forskning- og høyere utdanningsminister, Tora Aasland, og vinner av Holbergs internasjonale minnepris, Fredric R. Jameson Forskningsprosjektet til Tobias Martens, Børge Mastberg, Sondre Aasen Aukland og Daniel Nygård imponerer juryen med et svært aktuelt og tankevekkende forskningsarbeid om kildekritikk.

Et eksemplarisk arbeid som fortjener å bli lest av mange.(...)De fire forskerne har grepet tak i en dagsaktuell problematikk, nemlig bruken av Wikipedia som informasjonskilde. Hvordan brukes Wikipedia som informasjons- og kunnskapskilde blant elever i videregående skole? Dette utgjør hovedproblemstillingen i arbeidet. Denne problemstillingen utdypes gjennom et sett av underproblemstillingene hvor fokus rettes spesielt mot forhold knyttet til kildekritikk. (.) Dette er et tankevekkende og solid gjennomført forskningsarbeid. Fokus holdes på problemstillingen gjennom det hele, og forskerne er tro mot sitt utgangspunkt om å beskrive og kommentere."

Som elevene fremholder, så har Wikipedia på kort tid vokst seg stor, og er i dag en av verdens mest besøkte internettsider. Elevene har ønsket å se nærmere på hvordan ungdom faktisk bruker Wikipedia. Funnene elevene gjør her er svært interessante og aktuelle! De ser at Wikipedia ofte er det første stedet elever leter når de trenger informasjon, og brukes gjerne som utgangspunkt for videre søken. Videre ser de at majoriteten av elevene regner Wikipedia som en pålitelig kilde! Forskningen til elevene viser tendenser til at få elever er kildekritiske i sin bruk, og mange stoler på Wikipedia som eneste kilde.

Andrepris og delt tredjepris

2. pris i Holbergprisen i skolen gikk til Siri Tuft Isdahl og Camilla Aag Sjursen fra Bergen Handelsgymnasium. Her sammen med forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland og Fredric Jameson, mottager av Holbergs internasjonale minnepris 2008. Foto: Scanpix/Holbergprisen

2. prisen går til: "PC i skolen" - Verktøy eller krykke?" Av Camilla Louise Aag Sjursen og Siri Tuft Isdahl fra Bergen Handelsgymnasium.

Delt 3. pris går til:Av Maria Fjeld, Marianne Hauger Petersen og Mari Elisabeth A. Toftegåård fra Skarnes videregående skole.

3. pris i Holbergprisen i skolen ble delt mellom prosjektet "Fiskekulturen" av Helga Wara fra Vadsø videregående skole og prosjektet  "Hvilke dialektforskjeller finnes i Sør - Odal og Nord- Odal?" av Marianne Hauger Petersen, Maria Fjeld og Mari Elisabeth A. Toftegaard fra Skarnes videregående skole.