Fana Gymnas

Karianne Haarklau, Silje Natlandsmyr og Marthe Brun
Bergen, Hordaland
Winner of the 2009 Holbergprisen i skolen
Karianne Haarklau, Silje Natlandsmyr og Marthe Brun ved Fana Gymnas i Hordaland vant Holbergprisen i skolen 2009.

Karianne Haarklau, Silje Natlandsmyr og Marthe Brun valgte å forske på filmatisering av romaner fordi de selv liker både å lese bøker og se film. Samtidig var oppgaven et alternativ til særemnet og derfor ble både norskfaglig metode og tema lagt til grunn for prosjektoppgaven. De tre elevene fra Fana gymnas får førstepris for forskningsprosjektet: "Filmatisering av romaner".

"Vi valgte ut bøker og filmer som var relativt nye og populære. Vi ville ta utgangspunkt i noe som de fleste har sett eller lest, sier jentene, det kan jo hende noen av bøkene eller filmene er litt mer jentete enn de andre, men det er generelt sett populære bøker og filmer som fikk utslag hos begge kjønn."

Les intervju med prisvinnerne her.

Fører filmatisering av romaner til økt leselyst? spør elevene seg i forskningsrapporten. I dette arbeidet tilfører de tre forskerne denne diskusjonen en ny dimensjon gjennom å koble filmatisering av romaner til leselyst. Prisen på 15 000 kroner ble delt ut av Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, og vinner av Holbergs internasjonale minnepris, Ian Hacking, på Bergen Katedralskole onsdag 25. november.

Fra fagjuryens begrunnelse

"Forskningsrapporten framstår som særdeles ryddig og velskrevet! Problemstillingene er klare og gode. Det samme gjelder også hypotesene. (...)Arbeidet til elevene er preget av sunne reservasjoner der leseren inviteres med i refleksjonsprosessen på en forbilledlig måte. Resultatene er interessante og leder til en rekke nye forskningsspørsmål", sier juryen. I motsetning til det de hadde forventet, finner forskerne at deltakerne i undersøkelsen leser få bøker og at filmatisering av romaner ikke i nevneverdig grad fører til at deltakerne (elever i videregående skole) får lyst til å lese mer. Det ble også funnet klare kjønnsforskjeller. Jenter leser mer enn gutter og er generelt mer positive til det å lese bøker enn tilfellet er for gutter. "Forskningsprosjektet til Marthe K. Brun, Karianne A. Haarklau og Silje Natlandsmyr er et eksempel på et meget solid forskningsmessig håndverk.  Imponerende!, sier juryen."

Andrepris går til Rosenvilde videregående skole

2009_skole_rosenvilde_justert_mindre.jpg
Foto: Marit Hommedal/Holbergprisen

Andreprisen på 10 000 kroner går til forskingsprosjektet "Hvert skritt teller!"  av Emilie Brostigen fra Rosenvilde videregående skole.

Tredjepris til Vadsø videregående skole

Vadsø videregående ian hacking
Foto: Marit Hommedal/Holbergprisen

Tredjeprisen på 5000 kr går til forskningsprosjektet "Mortensnes - mer enn bare et nes". Prosjektet er gjennomført av Ruben Amble Hirsti, Maiken Hay, Anders Mækelæ, Kristin Gaski Brevik og Lise Rimala fra Vadsø videregående skole.

Lærerstipendet 2009

Thomas Nupen og Eirik Revheim fra Vennesla videregående skole mottar diplom av Holbergprisvinner Ian Hacking
Thomas Nupen og Eirik Revheim mottar diplom for lærerstipendet av Holbergprisvinner Ian Hacking. Foto: Marit Hommedal/Holbergprisen

Lærerstipendet i 2009 på 15 000 kroner går til Thomas Nupen og Eirik Revheim fra Vennesla videregående skole for lærerrapporten: "Politikernes bruk av sosiale medier i valgkampen". Holbergprisen i skolen deler ut et lærerstipend for det beste innsendte pedagogiske undervisningsopplegget. Les mer

Om fagjuryen

Fagjuryen som har evaluert elevprosjektene har bestått av professor Arild Raaheim ved Universitetet i Bergen, lektor Anita Pedersen ved Laksevåg videregående skole, professor Thorolf Krüger ved Senter for utdanningsforskning ved Høyskolen i Bergen og Dr.art Henrik G. Bastiansen, forsker ved Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda.