Heggen VGS, Elvebakken VGS og Eikeli VGS

Elin Haugum, Emilie Jensen og Adele F. E. Grønningsæther
Troms
Winner of the 2018 Holbergprisen i skolen
Elin Haugum, Emilie Jensen og Adele F. E. Grønningsæther ved Heggen videregående skole i Troms vant i Holbergprisen i skolen 2018.

Årets vinnere av Holbergprisen i skolen ble Elin Haugum, Emilie Jensen og Adele F. E. Grønningsæther ved Heggen videregående skole i Troms, med prosjektet: "Norsk holder 'basically' på å dø ut". Forskningsprosjektet undersøker ungdommers økende bruk av engelske ord og uttrykk i hverdagsspråket. Her analyserer elevene hvordan språkferdigheter i norsk og engelsk varierer med medievaner, kjønn og studieretning. Et overraskende funn er at mange av ungdommene i studien leste raskere, og med bedre leseforståelse, på engelsk enn på norsk. Resultatene indikerer også at relativt flere gutter enn jenter leste engelsk bedre enn de leste norsk.

Ros fra juryen

Årets vinner får mye ros i fagjuryens uttalelse: Denne oppgaven er svært god fordi den har tatt utgangspunkt i eksisterende forskning, og den er dristig i utviklingen av en strategi og lesetest for å undersøke problemstillingen,» sier juryen. «Den er også svært aktuell i en pågående samfunnsdebatt, der mange er bekymret for utvanningen av det norske språket. Oppgaven er velskrevet, og elevene har en tydelig formidlingsglede. Juryen er imponert og har enstemmig konkludert med at dette arbeidet skal belønnes med førsteprisen i årets konkurranse".

2. plass til Elvebakken videregående skole

holbergiskolen_09 2 plass.JPG
2. pris: August Bjærke Estensen, Lea Rose Martinuzzi og Håkon Rørvik Skåland, foto: Eivind Senneset

August Bjærke Estensen, Lea Rose Martinuzzi og Håkon Rørvik Skåland fra Elvebakken videregående skole i Oslo fikk annenprisen for forskningsprosjektet: "Regjeringskvartalet - åpent og inviterende eller lukket og ekskluderende?" Prosjektet tar utgangspunkt i Jens Stoltenbergs utsagn etter 22. juli om mer åpenhet og mer demokrati og spør om dette gjenspeiles i samfunnsdiskursen og i den estetiske profilen i vinnerforslaget til et nytt regjeringskvartal. Juryen uttaler: "Denne oppgaven viser hvordan elevforskning kan bidra med et nytt blikk på utviklingen av et nytt byrom. De reiser et helt sentralt spørsmål om balansen mellom sikkerhet og åpenhet: 'Er det verdt å ofre åpenhet og tilgjengelighet i bytte mot kontroll og sikkerhet?'"

3. plass til Eikeli videregående skole

holbergiskolen_11 3 plass.JPG
3. pris: Herman Roll Ludvigsen, foto: Eivind Senneset

Herman Roll Ludvigsen ved Eikeli videregående skole i Akershus, vant tredjeprisen for prosjektet: "Diskriminering i arbeidslivet". Dette prosjektet tar for seg en svært aktuell problemstilling: I hvilken grad har personer med minoritetsbakgrunn de samme mulighetene som majoritetsbefolkningen i arbeidslivet? Juryen sier om prosjektet: "Dette er et eksempel på en oppgave som er godt oppdatert på forskningsfeltet, og som tilfører noe til diskrimineringsforskningen. oppgaven er også svært reflektert på metodisk framgangsmåte og forskningsetikk, og synliggjør etiske dilemmaer ved å intervjue mennesker om et sårbart tema".

Lærerprisen 2018

holbergiskolen_06 Lærerprisen.JPG
Lærerprisvinner Kirsti Anita Røsand med forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø,
Holbergprisvinner Cass Sunstein og Nils Klim-prisvinnerFrancesca Jensenius
, foto: Eivind Senneset

Lærerpris til Fagerlia videregående skole

Holbergprisen i skolen deler hvert år også ut en lærerpris på 20.000 kroner basert på rapporter fra deltakende lærere om hvordan klassen har jobbet med forskningsprosjektene. Prisen er ment som en anerkjennelse av den viktige rollen læreren har som faglig ressurs og inspirasjonskilde i arbeidet med å skape interesse for forskning blant elevene. Årets lærerpris går til Kirsti Anita Røsand ved Fagerlia videregående skole i Ålesund. Hun mottar prisen for sin rapport "Learning by Doing" – om hvordan hennes elever har jobbet med konkurransen. «Rapporten er velskrevet og engasjerende, og den gir en nyttig beskrivelse av prosessen med å tilrettelegge for elevforskning. Røsand beskriver særlig hvordan man forholder seg til klassedeltakelse der elevene opprinnelig kommer fra forskjellige trinn og programområder,» sier juryen i sin uttalelse.