Mysen videregående skole

Alisa Mujanic
Mysen, Østfold
Winner of the 2011 Holbergprisen i skolen
Alisa Mujanic ved Mysen videregående skole i Østfold vant Holbergprisen i skolen 2011.

Opplever innvandrerungdom å komme i kulturkonflikt oftere med etniske nordmenn eller med andre innvandrere, med en annen kulturell bakgrunn? Oppgaven utmerker seg for øvrig gjennom et meget godt og modent språk – og en gjennomført evne til nyansert fremstilling og nøkterne forbehold. Prisen på 15 000 kroner ble delt ut av Forsknings - og høyere utdanningsminister Tora Aasland, og vinner av Holbergs internasjonale minnepris, Jürgen Kocka, på Bergen Katedralskole onsdag den 8. juni.

Fra fagjuryens begrunnelse

"Rapporten diskuterer grunnleggende begreper som ”kultur” og ”kulturkonflikt” på en klar og overbevisende måte. Prosjektet er gjennomført på en svært selvstendig måte. Det stiller seg blant annet stiller kritisk til faglitteraturens påstand om at konflikter mellom innvandrere og nordmenn skyldes ulike syn på verdier. (...) Prosjektrapporten har bemerkelsesverdige konklusjoner: den avkrefter for det første hypotesen om at innvandrerungdom opplever den største kulturkonflikten med foreldregenerasjonen. For det andre bekreftes hypotesen om at innvandrerungdom opplever flest kulturkonflikter med andre innvandrere enn med nordmenn" (...)"Forskningsprosjektet til Alisa Mujanic er et et glimrende forskningsprosjekt som tilfører ny viten og nye perspektiver til sitt emne. Juryen er imponert og har enstemmig konkludert med at dette arbeidet skal belønnes med førsteprisen i årets konkurranse!"

Andrepris til Lundeneset viderepående skole

Lundeneset vgs
Foto: Marit Hommedal/Scanpix/Holbergprisen

Andrepris i Holbergprisen i skolen for 2011 går til forskningsprosjektet "Brysame byrder" - Om selvbilde blant ungdom. Oppgaven tar utgangspunkt i spørsmålene: Hva er grunnen til at mange unge ofte ikke er fornøyd med seg selv? Hva slags faktorer spiller inn på godt selvbilde? Er det forskjell på gutter og jenter sitt selvbilde? Forskningsprosjektet ble gjennomført av av Maria Gjerde, Maria Vårvik, Ester Alida Vold og Sigrid Lobekk fra Lundeneset viderepående skole.

Tredjepris til Vadsø videregående skole

Vadsø vgs
Foto: Marit Hommedal/Scanpix/Holbergprisen

Tredjeprisen på 5000 kr gikk til forskningsprosjektet "Kongekrabben. Ressurs eller fiende?" av Øyvind Erichsen og Hans Ivar Hortmann fra Vadsø videregående skole. I dag er kongekrabben blitt et veldig kjent fenomen i Norge, og spesielt i Finnmark. Kongekrabbens utvikling og påvirkning av økosystemet i havet er det mange forskere som uttaler seg om. Elevene fant ut gjennom spørreundersøkelsene og intervjuene i oppgaven at synet på kongekrabben som ressurs eller fiende er veldig splittet.

Lærerstipendet

Lærerstipendet 2011
Foto: Marit Hommedal/Scanpix/Holbergprisen

Lærerstipendet for beste innsendte pedagogiske undervisningsopplegg i 2011 på 15.000,- gikk til Sissel Husebråten og Märit Opperud fra Mysen videregående skole.

Her kan du laste ned finalistoppgavene og lærerrapporten