Jürgen Kocka tildelt Holbergprisen 2011

H. K. H. Kronprins Haakon overrakte Holbergprisen til Jürgen Kocka. Statsråd Tora Aasland overrakte Nils Klim-prisen til Jørn Jakobsen.

- Historien viser hvor foranderlig kapitalismen har vært over tid. Den har overlevd sine motstandere fordi den er et system som kan lære, reformeres og tilpasses ulike forhold. Men disse omstruktureringene av kapitalismen er ikke først og fremst gjennomført av kapitalistene, men i stor grad resultatet av kritikk, sinne og press fra allmennheten og politikere. For øyeblikket er kritikken av kapitalismen nesten ikke hørbar – helt motsatt av hva den var på 1930-tallet.

Kocka trakk fram kapitalismen og dens utvikling historisk sett i sin tale under prisoverrekkelsesseremonien i Håkonshallen i Bergen 8. juni 2011.

Det er åttende gang Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi ble delt ut. Prisen er på 4,5 millioner norske kroner. H. K. H. Kronprins Haakon overrakte prisen.

Historie er viktig
Jürgen Kocka er en fremragende historiker som på avgjørende vis har medvirket til et paradigmeskifte i tysk historiografi ved å åpne den opp for beslektede samfunnsvitenskapelige fag.

Kocka er professor i historie og for tiden gjesteprofessor ved University of California, Los Angeles og seniorforsker ved International Research Center re:work ved Humboldtuniversitet i Berlin. Fra Holbergprisens fagkomités begrunnelse heter det blant annet at:

”Jürgen Kocka er en offentlig intellektuell, som gjennom å engasjere seg i konstruksjoner av minne og historiens politiske rolle, kjemper mot eksklusjon, privilegier og ulikhet og bidrar til å fremme opplyste og demokratiske institusjoner. Blant historikere virksomme i dag, er Jürgen Kocka en av de mest innflytelsesrike.”

Vinnere av Holbergs internasjonale minnepris:
Jürgen Kocka (2011), Natalie Zemon Davis (2010), Ian Hacking (2009), Fredric R. Jameson (2008), Ronald Dworkin (2007), Shmuel N. Eisenstadt (2006), Jürgen Habermas (2005) og Julia Kristeva (2004).

 

Jørn Jacobsen ble tildelt Nils Klim-prisen 2011

Nils Klim-prisen for nordiske forskere under 35 år ble tildelt for åttende gang og går til fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi deles ut. Prisen er på 250.000 norske kroner. Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland overrakte prisen.

Jørn Jacobsen er i dag forsker ved Universitetet i Bergen. Hans forskningsfelt er rettsteori og strafferett. Fra Nils Klim-prisens fagkomités begrunnelse heter det blant annet at:

“Dagens strafferett beveger seg i retning mot mer kontroll av borgerne. Et eksempel på dette ser vi i tiltakene mot terrortrusselen der selv forberedende handlinger blir kriminalisert. I sin avhandling analyserer Jacobsen fra et rettsstatsperspektiv helt fundamentale spørsmål innen strafferetten og kritiserer tendensene også i Norge i retning av en pre-aktiv strafferett. Jacobsens avhandling analyserer på en klargjørende måte det normative grunnlaget for strafferetten og viser nødvendigheten av fortsatt strafferettslig forskning av høy kvalitet omkring disse spørsmål. ”

Ludvig Holbergs minnefond ble opprettet av Stortinget i 2003, for å styrke status til fagene samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.