Nominasjoner til Holbergprisen

Holbergprisen er en internasjonal forskningspris innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Det er nå åpent for nominasjoner til Holbergprisen 2019.

Holbergprisen ble etablert av det norske Stortinget i 2003 og deles ut årlig til en forsker som har gitt fremragende bidrag til humanistisk, samfunnsvitenskapelig, juridisk eller teologisk forskning, enten innenfor ett av disse fagområdene eller ved tverrfaglig virksomhet. Prisvinneren skal på avgjørende måte ha påvirket internasjonal forskning på området, for eksempel ved utvikling av ny teori, ny bruk av eksisterende teorier eller ved metodene som benyttes.

Prisen har en pengeverdi på NOK 6 millioner (tilsv. EUR 617,000 / USD 760,000*). Fristen for å nominere kandidater er 15. juni 2018.

Nominasjonskriterier

Vitenskapelig ansatte ved universiteter, akademier og forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Holbergprisen. Vi ber om at nominasjoner sendes inn via det digitale nominasjonsskjemaet. All tekst og alle vedlegg må være på engelsk. I skjemaet ber vi om følgende:

  • Et nominasjonsbrev på 1000-3000 tegn (inkl. mellomrom), som begrunner hvorfor kandidaten er en verdig mottaker av Holbergprisen.
  • Oppdatert CV og publikasjonsliste for kandidaten.
  • Forslag til minst 3 referansepersoner med god kjennskap til kandidatens arbeid.

Ellers gjelder følgende retningslinjer:

  • Nominasjonen skal gjelde enkeltpersoner, ikke grupper eller organisasjoner. 
  • Komitéen oppfordrer særlig til nominasjon av etablerte forskere under 70 år som stadig er aktive.
  • Selvnominasjoner og posthume nominasjoner vil ikke bli vurdert.
  • Felles nominasjoner styrker ikke et kandidatur.
  • Nominasjonene er strengt konfidensielle og skal ikke gjøres kjent hverken for den nominerte eller andre, heller ikke etter at prisvinner er kunngjort.​

Utvelgelsesprosessen

Holbergstyret utnevner prisvinner etter anbefaling fra Holbergkomitéen, som består av internasjonal anerkjente forskere innenfor de relevante fagområdene. Prisvinneren kunngjøres i mars 2019 og prisutdelingsseremonien finner sted under Holberguken i Bergen, Juni 2019.

Kontaktinformasjon

Hvis du skulle ha spørsmål til nominasjonsprosessen, eller opplever tekniske problemer med nominasjonsskjemaet, kan du ta kontakt med Hjørdis Maria Longva i Holbergsekretariatet på e-post: hjordis.longva@holbergprisen.no, eller telefon: +47 55 58 90 38