Skoleprisvinneren: Børge Mastberg

Publisert 21.02.2017
Børge Mastberg var blant elevene som vant Holbergprisen i skolen 2008, for “Wikifiseringen av skolen”. Etter videregående fulgte studier i sammenlignende politikk og samfunnsøkonnomi ved UiB.

Hva har du drevet med siden du vant Holbergprisen i skolen, og hva driver du med nå for tiden?

Jeg er fortsatt student og har studert sammenlignende politikk en stund. Nå for tiden tar jeg et årsstudium i samfunnsøkonomi, alt ved Universitetet i Bergen. Jeg er ikke helt sikker hva som skjer fremover i tid, men jeg kunne tenke meg å bli diplomat, som alle andre på sammenlignende politikk!

Er du fortsatt interessert i fagfeltet du forsket på?

Ja, det er fortsatt et interessant område. Jeg har ikke gjort noe mer forskning, men community-based bidrag på slike sider er fascinerende. Det er spesielt at siden har blitt så stort når bidragene utelukkende er laget på dugnad.

Hvilke tanker har du omkring Holbergprisen i skolen, og det å lære seg forskning i videregående skole?

Det er veldig bra! Jeg synes det var veldig inspirerende å kunne drive med skikkelig forskning, det føltes iallfall som skikkelig forskning. Vi lærte å skrive oppgaver som var mer enn bare en oppgave til en lærer, og vi fikk snakke med folk og forskere. Det var helt topp! Jeg føler jeg har fått igjen for det, når jeg går på samfunnsvitenskapelig fakultet og skriver oppgave, så bruker jeg mye av det jeg lærte, iallfall delvis, gjennom Holbergprisen i skolen.

Har du kontakt med andre som har vunnet prisen?

Jeg har fortsatt kontakt med de jeg vant prisen sammen med. Noen mer enn andre, men ja!

Hva synes du kunne vært spennende eller aktuelt som tema for fremtidige prosjektoppgaver?

En ting som opptar meg nå for tiden er overvåkning. Jeg vet ikke om det er for avansert eller omfattende for videregående, men å kunne forske på folks holdninger til overvåkning, datadirektivet og bevissthet ovenfor det, hadde vært veldig interessant. Nordmenn har stor tillitt til myndighetene og staten, og det kunne vært spennende å se på hvordan ungdommen forholder seg til dette, om de kanskje er mer, eller mindre, skeptiske enn de som er godt voksne.