Nyheter om Holbergprisen i skolen

07.04.2017
Forskningsformidling skaper kontakt mellom skoler og universitet. Slik kontakt er både nødvendig og gjensidig positivt.
05.04.2017
– Jeg synes det er fantastisk å få møte unge mennesker som har sitt første møte med forskning.
21.02.2017
Olivia Omdal Paulsen vant Holbergprisen i skolen 2014 for “Kven er ikkje kven - kvenenes stillfare kamp for anerkjennelse” sammen med Eline Loe Rønvik.
21.02.2017
Benjamin Aanes vant Holbergprisen i skolen 2013 for “Det Bergenske Dampskibsselskap under andre verdenskrig - sannheten under okkupasjonstiden” sammen med Håvard Dingen.
21.02.2017
Børge Mastberg var blant elevene som vant Holbergprisen i skolen 2008, for “Wikifiseringen av skolen”. Etter videregående fulgte studier i sammenlignende politikk og samfunnsøkonnomi ved UiB.
21.02.2017
Tale Litleré Bjerknes var blant elevene som vant Holbergprisen i skolen 2006, for “Ungdom og skolematvaner”. I dag er hun forsker ved Kavli-instituttet.
21.02.2017
Intervju med Reidun Dahl Schlanbusch, en av elevene som vant Holbergprisen i skolen 2004 med forskningsprosjektet “Er OL vennskapsleker mellom nasjoner, eller en politisk arena for politiske konflikter?”
31.10.2016
I løpet av de neste månedene tar elevene fatt på sine forskningsprosjekter. Vi har snakket med noen av årets skoler om hvordan de vil legge opp arbeidet med prosjektet, og hvilke forventninger de har til det kommende året med Holbergprisen i skolen.
13.10.2016
Velkommen til fagseminar for lærere 9.-10. november i Bergen. Årets tema er "Forskning i human- og samfunnsvitenskapene: om akademisk skriving, forskningsetikk og vitenskapelig analyse".
10.10.2016
Et nytt forskningsår med Holbergprisen i skolen er på trappene, og 12 skoler har nå blitt valgt ut som deltakere i konkurransen.

Sider