Nyheter om Holbergprisen i skolen

27.04.2016
Kor mykje liknar eigentleg fiksjonsserien "Game of Thrones" på rosekrigane i England på 1400-talet? Korleis hadde Norge sett ut om svartedauden aldri kom? Og korleis påverkar internasjonal terrorisme oss nordmenn i dag? Dette er nokre av spørsmåla elevar ved 12 norske skular har freista finne svar på i årets Holbergprisen i skolen. No er det opp til fagjuryen å felle sin dom.
07.04.2016
”Det er en helt annen måte for elevene å jobbe på, og det var en del frustrasjoner i begynnelsen. Men elevene skal være frustrerte, det er en del av det å lære på en annen måte. I de andre fagene reproduserer de kunnskap, her skal de selv produsere kunnskap. Det er krevende, og litt frustrasjon er et tegn på at man er på vei inn i noe nytt.”
21.03.2016
Innleveringsfristen for elevprosjektene og lærerrapporten er satt til den 26. april. Elevoppgavene og lærerrapporten skal sendes i fem papireksemplarer og en elektronisk utgave til sekretariatet i Bergen innen tidsfristen.
15.02.2016
Forskerkontakter ved landets universiteter og høyskoler spiller en viktig rolle som veiledere når tolv videregående skoler årlig deltar i konkurransen Holbergprisen i skolen
27.10.2015
I 2014 gikk 2. pris i Holbergprisen i skolen til prosjektet: Livet med ”Gullbilletten”? Muligheter og utfordringer for unge voksne som kom alene til Norge som mindreårig.
13.10.2015
Et nytt forskningsår med Holbergprisen i skolen er på trappene, og 12 skoler har nå blitt valgt ut som deltakere i konkurransen. "I år er det spesielt hyggelig å kunne invitere inn skoler fra landets nordligste fylker" sier leder for fagjuryen, Øystein Sæbø.
10.06.2015
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kunngjorde i dag vinneren av Holbergprisen i skolen, som har forsket på kodeveksling i flerspråklige miljøer.
12.05.2015
I alt 12 skoler deltok og 35 prosjekter ble levert inn til Holbergprisen i skolen 2015. Fagjuryen har nå funnet frem til tre finalistoppgaver. Gratulerer til Elvebakken videregående skole, Olsvikåsen videregående skole og Rosenvilde videregående skole!
23.04.2015
I går var fristen for innlevering av prosjektoppgaver til Holbergprisen i skolen. - Temaene spenner vidt og vi har fått inn veldig mange interessante forskningsprosjekter, sier førstekonsulent for Holbergprisen i skolen Barbara Wendelbo.
08.04.2015
Innleveringsfristen for elevprosjektene og lærerrapporten er satt til den 22. april. Elevoppgavene og lærerrapporten skal sendes i fem papireksemplarer og en elektronisk utgave til sekretariatet i Bergen innen tidsfristen.

Sider