Holbergsymposiet: "Myth, Homelessness, and ‘the Country of Words’"

Publisert 14.04.2015
Den 9. juni kommer noen av verdens fremste forskere til Bergen for å delta på et heldagssymposium med Holbergprisvinner Marina Warner. I løpet av dagen vil diskusjonen dreie seg omkring immateriell kultur og forholdet mennesker på flukt har til myter, legender og historier. Kan litteraturen gi tilflukt når krisen rammer?

Sted: Egget, Studentsenteret, Parkveien 1, Universitetet i Bergen
Dato: Tirsdag 9. juni2015
Tid: 09.00-13.50

Se direktestrøm fra arrangementet her.

09.00-9.10: Velkommen

Velkomst og innledning
Professor Sigmund Grønmo, Styreleder for Holbergprisen

09.10-10.40  Panel 1: Myth, images og modernity

Myth, Reason and Rationality:  The Tale of the Clever Wife
Wendy Doniger, professor i religionshistorie, University of Chicago

Myths, Stories, Legends and Irish National Identity
Roy Foster, professor i irsk historie ved University of Oxford.

Stories of Stone: Self-made Images in Mosques and Modernism
Finbarr Barry Flood, professor i kunsthistorie og humaniora ved Institute of Fine Arts og Department of Art ved New York University.

Ordstyrer: Christine Jacobsen, Leder for Senter for kvinne- og kjønnsstudier og professor i sosialantropologi, Universitetet i Bergen

10.40-11.00:  Kaffipause
11.00-12.00: Panel 2: Cultural Reconstruction and the Rule of Poetry

Remembering al-Andalus
Wen-chin Ouyang, professor i arabisk og komparative litteraturstudier, SOAS, University of London

The Rule of Poetry, the Beautiful, and the Lethal: Imagination, Revolution and War
Tamim al-Barghouti, palestinsk-egyptisk dikter, spaltisk og statsviter. Spesialrådgiver for FNs økonomiske og sosiale kommisjon for Asia og Stillehavsområdet.

Ordstyrer: Kjersti Gravelsæter Berg, Universitetslektor ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

12.15-13.45: Holbergforelesningen

Losing Home, Finding Words: Transformations of Story

Forelesningen vil ta opp spørsmål blant annet knyttet til immateriell kultur og forholdet mennesker på flukt har til myter, legender og historier. Kan litteraturen gi tilflukt når krisen rammer?

Dame Marina Warner, Holbergprisvinner 2015 , Fellow of All Souls og professor i engelsk og kreativ skriving ved Birkbeck College, University of London

Samtalepartner: Lorraine Daston, direktør for Max Planck Institute for the History of Science i Berlin og gjesteprofessor ved Committee on Social Thought, University of Chicago

Ordstyrer og paneldeltaker: Mariët Westermann, visepresident for Andrew W. Mellon Foundation

Avrunding
Professor Ivar Bleiklie, Faglig leder for Holbergprisens sekretariat. 

Klikk her for å komme til symposiet sin Facebook-event