Nominasjon til Holbergprisen 2017 er åpnet

Publisert 11.11.2015
Nå er det mulig å nominere kandidat til Holbergprisen 2017.

Holbergprisen er verdens største, årlige pris innen fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi. Holbergprisen ble grunnlagt av det Norske Storting i 2003, og prisen er på 4.5 millioner kroner.

Nominasjonsfrist er 15. juni 2016, og prisvinner vil bli kunngjort i mars 2017. Prisutdelingen vil finne sted i Bergen i juni 2017. 

Hvordan nominere kandidat til Holbergprisen?

Holbergprisen tildeles forskere som har gitt fremragende bidrag til humanistisk, samfunnsvitenskapelig, juridisk og teologisk forskning, enten innenfor ett av disse fagområdene eller ved tverrfaglig virksomhet. Prisvinner skal gjennom sitt vitenskapelige arbeid på avgjørende måte ha påvirket internasjonal forskning på området.

Hvem kan nominere?

Professorer og andre vitenskaplig ansatte ved universiteter og forskningsinstitusjoner innenfor de nevnte fagområdene har rett til å nominere kandidater til Holbergprisen.

Styret for Holbergprisen foretar tildelingen på grunnlag av innstilling fra Holbergkomitéen. Formålet med å nominere er å gjøre Holbergkomitéen oppmerksom på kandidatens arbeid.

For mer informasjon om nominasjon til Holbergprisen, se: holbergprisen.no/nominasjon

 

En grundig evalueringsprosess

Holbergkomitéen møtes to ganger i forbindelse med utvelgelsen av prisvinner. Det første møtet finner sted tidlig høst, og her velges en kortere liste med aktuelle kandidater fra årets nominasjoner. I det videre arbeidet med å velge prisvinner hentes det inn konsulentuttalelser om kandidatene som et supplement til den informasjonen som er gitt i nominasjonsbrevet. Konsulentuttalelsene skrives av personer med inngående kjennskap til kandidatene. Forslag til aktuelle konsulenter er del av nominasjonen.

Fagkomiteens andre møte finner normalt sted i februar/mars. Under dette møtet vedtar komiteen sin innstilling til hvem som bør bli Holbergprisvinner inneværende år. Det er styret i Holbergprisen som formelt godkjenner prisvinner. Dette skjer normalt på et styremøte kort tid etter at fagkomiteen har fattet sin beslutning.

Holbergkomitéen har fem medlemmer og ledes av Professor Pratap Bhanu Mehta.

For ytterligere spørsmål, kontakt:
Faglig leder Ellen Mortensen, ellen.mortensen@uib.no
Prosjektleder Solveig Stornes, solveig.stornes@holbergprisen.no

Om Holbergkomitéen

Holbergkomitéen står for den faglige vurderingen av nominasjonene til Holbergprisen og utarbeider en innstilling til Holbergstyret som danner grunnlaget for valget av prisvinner. Komitéen består av internasjonalt anerkjente forskere innenfor de relevante fagfeltene. Les mer.