Nyheter om Holbergprisen

Kunngjøring for Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2017

08.03.2017
Tirsdag den 14. mars kl. 09:00 kunngjør vi hvem som mottar Holbergprisen og Nils Klim-prisen i 2017. Vel møtt til markering på Bibliotek for Humaniora.

Skoleprisvinneren: Alisa Mujanic

21.02.2017
Alisa Mujanic vant Holbergprisen i skolen 2011 for “Konflikter i samfunnet - opplever innvandrerungdom å komme i kulturkonflikt oftere med etniske nordmenn, eller med andre grupper av innvandrerbefolkningen?”.

Holbergkomitémøte og ambassade-arrangement i Paris

15.02.2017
Holbergkomitéen møttes nylig i Paris for å anbefale årets prisvinner, og Julia Kristeva holdt innlegg på Den kgl. norske ambassade.

Sivilisert konflikt i brytningstid

05.12.2016
Korleis kan vi legge til rette for “sivilisert konflikt” i eit multikulturelt samfunn, som er prega av eit skiftande medielandskap, ulike verdsbilete og ulike tersklar for akseptable ytringar? Dette var eit av spørsmåla som var oppe til diskusjon då Holbergdebatten gjekk av stabelen 3. desember, med Timothy Garton Ash som hovudgjest.

Timothy Garton Ash til Holbergdebatten

17.11.2016
Timothy Garton Ash er bekreftet som hovedinnleggsholder til den første Holbergdebatten, som vil handle om viktige spørsmål knyttet til ytringsfrihet og informasjonsutveksling i en digital tidsalder. Holbergdebatten holdes lørdag 3. desember, kl. 15:00-17:00 på Litteraturhuset i Bergen.

Kortlista for Holbergprisen 2017 er klar

27.10.2016
Under Holbergkomitéen sitt møte i Wien 20.-22. oktober blei årets kortliste for kandidatar ferdigstilt, og vi er dermed eitt hakk vidare i prosessen med å finne ein verdig Holbergprisvinnar for 2017.

Holbergdebatten lanseres 3. desember

14.10.2016
Den 3. desember 2016 arrangeres Holbergdebatten for første gang. Debatten er en markering av Ludvig Holbergs opplysningstanke og vil søke å finne svar på sentrale samfunnsspørsmål.

Ledig vikariat: Prosjektleiar i Holbergsekretariatet

23.08.2016
Ved Holbergsekretariatet er det ledig stilling som prosjektleiar. Stillinga er eit vikariat frå 1. november 2016 til 1.november 2017, med mogleg høve til forlenging.

Nye medlemmer i Holbergstyret

24.07.2016
Den 01.07.2016 tiltrådte Knut Olav Åmås og Britt Andersen som nye medlemmer for Holbergprisen sitt styre.

Holbergforelesningen: «Shakespeare’s Life-Making»

10.06.2016
– I det Shakespeare overlot verden, ligger en mulighet til å unnslippe de mentale ghettoer som vi alle bebor, sa Stephen Greenblatt under årets holbergforelesning.

Sider